מסמכים

מסמכים

פרוטוקולים

 • פרוטוקול אסיפה כללית 25.01.2024
 • לפתח ולטפח קשרים תרבותיים, חברתיים ומקצועיים בינלאומיים בין ספורטאים ומאמנים ישראליים לבין מקביליהם בחו"ל
 • לפעול למען העצמת סגל המאמנים, המורים והמדריכים ושיפור רמת ההוראה
 • העלאת רמתם של פעילות השופטים ופיקוח עליה
 • לפעול למען שיפור וקידום רמת הספורטאים והגעה להישגים בקנה מידה ארצי ובינלאומי
 • ארגון ועריכת השתלמויות למאמנים, מורים, מדריכים, שופטים וספורטאים
 • ארגון וקיום אירועי תרבות וספורט, תחרויות ארציות ובינלאומיות בתחום לכל הדרגות והגילאים
 • גיוס משאבים ואמצעים לקידום מטרות האיגוד
 • יצירת תרבות של מצוינות
 • עידוד לאורח חיים בריא
 • להקנות ערכים של כבוד הדדי, שוויון, הגינות והוגנות בספורט

תקנות ונהלים

 • תקנון ההתאחדות
 • חוק הספורט
 • תקנות למניעת סימום בספורט
 • נוהל מוגנות בספורט
 • נוהל ספורטאי בצה"ל
 • לסייע למסגרות ארגוניות המפעילות מועדונים לספורט הריקוד בישראל
 • נוהל מלגאים
 • נוהל
 • נוהל
 • נוהל
 • נוהל